به سرویس تعیین سطح آنلاین موسسه آموزشی کلبه زبان خوش آمدید!

تعیین سطح آنلاین می‌تواند به شما نشان دهد که از نظر دانش انگلیسی تقریبا در چه وضعیتی هستید و از چه کلاس یا سطحی باید شروع به یادگیری زبان انگلیسی کنید.

در ادامه، بسته به سطح انتخابی به تعدادی سوال پاسخ خواهید داد که به صورت چند گزینه‌ای بوده و تنها یکی از جواب‌ها درست است.

پس از آزمون تعیین سطح آنلاین، به شما خواهیم گفت از نظر دانش انگلیسی تقریبا در کجا قرار دارید.

علاوه بر آن، کتاب‌هایی هم برای تقویت مهارت‌‎های انگلیسی شما معرفی خواهیم کرد.

آماده‌اید؟ پس شروع می‌کنیم!

لطفا سطح مورد نظر خود را انتخاب کنید تا به صفحه آزمون هدایت شوید.